Dzień OTWARTY SZKOŁY - 21.03.2022r.

24.03.2022

Dnia 21.03.2022 r. gościliśmy w murach naszej szkoły uczniów klas ósmych,  
którzy zastanawiają się nad wyborem swojej dalszej ścieżki  edukacyjno-zawodowej.
Odwiedziło  nas ponad 400 osób - młodzież ze szkół wejherowskich, Luzina, Gowina, Pobłocia i Strzepcza. 

Prowadzące spotkanie, Pani Lidia Kużel i Ewa Matusiak,  przedstawiły ofertę edukacyjną „Elektryka” na rok szkoły 2022/2023.  

Omówiły proponowane kierunki kształcenia w:

1.      Technikum -  kształcenie w zawodzie technik elektryk, technik elektronik, technik automatyk, technik informatyk, technik programista i technik teleinformatyk;

2.      Branżowej Szkole I stopnia  – w zawodzie elektryk,

3.      Liceum Ogólnokształcącym – w klasach z przedmiotami realizowanymi  w zakresie rozszerzonym:

- język angielski, matematyka, fizyka;

- język angielski, matematyka, geografia;

- język angielski, geografia, biologia.

Ponadto wskazały, iż od lat „Elektryk” znajduje się w czołówce najlepszych szkół technicznych w Polsce – Złota, Srebrne i Brązowe Tarcze w rankingu „Perspektyw” są tego najlepszym dowodem. Nawet w tak trudnym ostatnio okresie, zarówno w roku 2021 jak  i 2022 uhonorowani zastaliśmy Srebrną Tarczą.

Nasi uczniowie mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, czego dowodem są otrzymywane przez uczniów stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Starosty Wejherowskiego, Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania,  czy też stypendia fundowane przez ENERGA – OPERATOR S.A. Zaangażowanie uczniów, wsparcie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ale i możliwość realizacji zajęć praktycznych w siedmiu kompleksowo wyposażonych pracowniach specjalistycznych (zawodowych i fizycznych) umożliwia osiąganie tak wysokich wyników. Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań,  talentów, 
czy to w sferze artystycznej, sportowej,  czy też poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej. 

Podczas spotkania omówiono również najważniejsze zagadnienia związane z rekrutacją, która  i w tym roku będzie prowadzona w formie elektronicznej. 

 

Nie byłeś na spotkaniu, a chcesz dowiedzieć się czegoś więcej – wykorzystaj załączony link do strony internetowej Szkoły: https://wejherowo-elektryk.pl/

 

ZAPRASZAMY do „ELEKTRYKA”. Mamy nadzieję, że to właśnie „Elektryk” będzie  szkołą,  w której będziecie chcieli kontynuować swoją  ścieżkę  edukacyjno-zawodowa. 

 

 

Wróć