Archipelag Skarbów – realizacja rekomendowanego programu  profilaktycznego w Elektryku

18.01.2022

W poniedziałek 17 stycznia uczniowie klasy 1eT i 1dT Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie wzięły udział w rekomendowanym programie profilaktycznym Archipelag Skarbów. Celem programu jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży związanym między innymi z   ograniczeniem wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych, picia  alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, a także ograniczeniem natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym). Program realizowany był zgodnie z wytycznymi Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022.

Jego zadaniem było wzbudzenie u młodzieży refleksji nad ważnymi wartościami oraz nad stylem życia. Służyło temu nawiązanie dobrego kontaktu trenera z młodzieżą, wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat dynamiki pracy z dużą grupą młodzieży, zachęcanie uczestników programu do zachowań prozdrowotnych i wprowadzania konkretnych pozytywnych zmian w swoim postępowaniu.

Serdecznie dziękujemy trenerowi Panu Markowi Filar za zrealizowanie w naszej szkole programu profilaktycznego Archipelag Skarbów oraz panu Grzegorzowi Horodziejko za pomoc w organizacji przedsięwzięcia w naszej szkole. 

 

Wróć