I Morski Festiwal Nauki w Uniwersytecie Morskim w Gdyni

06.12.2021

W dniach 06-07.12.21 r. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbył się I Morski Festiwal Nauki. W tych dniach uczelnię odwiedziły:  przedszkola, szkoły podstawowe i średnie z całego Pomorza. Koordynatorem festiwalu był p. Michał Kołodziejczak z zespołu ds. promocji uczelni. W dniu 06.12.21 r. udział w festiwalu wzięła kl. 3eTP, nasi uczniowie uczestniczyli w wykładzie p. Dariusza Stobieckiego (instruktora ceremoniału morskiego) nt.  tradycji i zwyczajów uczelni, ceremoniału zaślubin, oddawaniu honoru w morzu, dowiedzieli się jak należy zachować się przy podnoszeniu bandery, jaka jest różnica pomiędzy Marynarką Wojenną a Marynarką Handlową a także co to jest Międzynarodowy Kod Sygnałowy (MKS). 

Następnie uczniowie podzieleni na grupy udali się na musztrę, którą poprowadził pracownik Biura Marketingu, p. Michał Kołodziejczak (wspólnie z p. Stobieckim prowadzą Kompanię Reprezentacyjną Uniwersytetu Morskiego). Odwiedzili Muzeum Uczelniane, z historią którego zapoznała ich kustosz Sali Tradycji,  p. Joanna Stasiak. W pracowni optyki, przy stanowiskach refrakcji i dyfrakcji, uczniowie wyznaczali grubość włosa.

Druga grupa zapoznała się z możliwościami eksploatacyjnymi symulatora elektrowni, a w szczególności systemem wytwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Ponadto przedstawiono system obsługi układów wysokonapięciowych. Te zajęcia poprowadzili: dr inż. Tomasz Nowak (nasz nauczyciel) i inż. Zenon Troka.

 

Wróć