KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

01.12.2021

Zapraszamy do udziału w konkursie grafiki komputerowej na "Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową". Kartkę można wykonać za pomocą dowolnego programu graficznego. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie.
Prace konkursowe muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, png) wg. schematu: imięnazwisko _klasa (np. JanKowalski _kl. 2bT). Wersje wydrukowane i podpisane ( imię, nazwisko i klasa ) proszę przynosić do gabinetu pedagoga.

Podpisane prace zostaną wyeksponowane na holu szkoły w okresie przedświątecznym. Najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach wolontariatu i promocji naszej szkoły. Zostaną rozdane podopiecznym DPS wraz z bożonarodzeniowymi życzeniami od uczniów i dyrekcji szkoły.

Prace należy wysyłać na adres e-mail: pedagog@wejherowo-elektryk.pl do 3 grudnia. 
Wszystkie dostarczone prace zostaną nagrodzone pozytywnymi ocenami przez p. Gesse z przedmiotu witryny i aplikacje internetowe.

Organizatorzy konkursu wewnątrzszkolnego: 
Witold Gesse,
Specjaliści szkolni, P. Marta Górska-Szczotkowska, p. Marlena Piosik

Wróć