Pomorskie Dni Przedsiębiorczości

10.11.2021

Uczniowie klasy 3dTp dnia 09.11.2021r. wzięli udział w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości – Evencie Power 2 Work. Organizatorem tego wydarzenia, odbywającego się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, był Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego. 

W tym roku wydarzenie odbywało się w formule online na kanale YT WUP w Gdańsku oraz na kanale FB WUP Gdańsk. Dla młodzieży przygotowano panele inspiracyjno-motywacyjne pod hasłem: Pewna jest tylko zmiana. Witaj w świecie VUCA.  W ramach panelu można było wysłuchać prelekcji i dyskusji znanych youtuberów, inspirujących nauczycieli i doradców zawodowych: Babki od histy - Agnieszki Jankowiak-Maik, Cyber Mariana, Tomasza Magnowskiego i Pana Belfra - Dawida Łasińskiego.

 Uczniowie wzięli udział w spotkaniu na temat: „Czy można nauczyć się uczyć?". Prowadzącym spotkanie był Pan Dawid Łasiński, który w lutym 2017r. stworzył postać Pana Belfra (www.panbelfer.pl) – nauczyciela z Internetów. Podczas prelekcji poruszone zostały zagadnienia dotyczące tego, jak  uczyliśmy się kiedyś, a jak uczymy się teraz, gdzie i jak szukać sprawdzonych treści edukacyjnych w sieci, jak skutecznie uczyć się z materiałów w sieci, jak motywować się do samodoskonalenia. Prowadzący zwrócił również uwagę, na to jak bardzo lista najważniejszych kompetencji z roku 2015 zmieniła się w porównaniu do roku 2020.    

Pan Łasiński zachęcał uczniów do ciągłego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wskazując jednocześnie na fakt, iż  rozwiązywanie złożonych problemów, myślenie krytyczne, kreatywność, współpraca, to te wartości, na które każdy młody człowiek powinien zwrócić uwagę już na etapie realizacji swojej drogi edukacyjnej, a nie dopiero na etapie pracy zawodowej.  

  

Wróć