Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego biblioteka szkolna wzbogaciła się o 548 nowych książek. Zakupiono literaturę piękną, popularnonaukową, książki cieszące się zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkolenie dla rodziców pt. Problemy współczesnej młodzieży, w dn. 07.12.2017 r.,  przeprowadziła i scenariusz napisała p. psycholog Marta Górska-Szczotkowska. W celu popularyzacji czytelnictwa i motywowania uczniów do czytania  p. Małgorzata Olszak opracowała scenariusze projektów edukacyjnych, które nauczyciele zrealizowali w listopadzie i grudniu 2017 r., we wszystkich oddziałach ZSP nr 2, z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. 

- Uczniowie klas IV Technikum pisali pracę pisemną pt. Dlaczego należy  przeczytać „Rok 1984” George Orwella? - projekt przygotowany wspólnie z p. Agnieszką Cyman i p. Andrzejem Tamulewiczem, nauczycielami historii.

- Uczniowie klas III Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego wykonali prezentację multimedialną pt. Szkodliwość palenia tytoniu - projekt przygotowany wspólnie z p. Barbarą  Zabłońską, nauczycielem geografii.

- Dla uczniów klas II Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego odbyła się  lekcja głośnego czytania z wychowawcą, koleżankami i kolegami z klasy. 

- Uczniowie klas I Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia, Liceum Ogólnokształcącego, na lekcji  języka polskiego, oddali się lekturze nowych książek zakupionych z programu.

Projekt - Głośne czytanie na lekcji Zajęcia z Wychowawcą  [grudzień 2017r.]

Projekt - Hapenning czytelniczy [18-22.12.17r.]

Projekt Szkodliwość palenia tytoniu  [15.12.17r.]

Wykład dla Rodziców [07.12.17r. NPRCz]