XXII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzno – Językowy

 „Posługujemy się poprawną polszczyzną”

 

Dnia 04  kwietnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  XXII Międzyszkolnym Konkursie Ortograficzno – Językowy pod hasłem „Posługujemy się poprawną polszczyzną”. Konkurs został zorganizowany w Powiatowym Zespole Szkół  Nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, a wzięli w nim udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy z zakresu stosowania podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i językowych oraz poprawnego posługiwania się językiem polskim, Drużyna w składzie: Sandra Rogala 2bLO, Filip Dempc 1dT oraz Piotr Krecz 3cdT zajęła zaszczytne III miejsce.

 

 

Gratulujemy!