PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ LINK:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2023%2FBZP%2000440302%2F01%2FP