Deklaracja dostępności Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Moza.
 • E-mail: gospodarczy@wejheorwo-elektryk.pl
 • Telefon: 586722509

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Wejherowie
 • Adres: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
  ul. Strzelecka 9
  84-200 Wejherowo
 • E-mail: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl
 • Telefon: 586722509

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

 1. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo

W skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie wchodzą trzy budynki tj.:

 

 1. BUDYNEK SZKOŁY
 1. Do budynku głównego szkoły prowadzą 3 wejścia dla klientów:
 2. a) dwa od ulicy Kalwaryjskiej,

      - pierwsze wejście od ul. Kalwaryjskiej przy starej Sali gimnastycznej bez przeszkód w postaci progów, wyposażone jest w  podjazd o niskim  stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

     - drugie wejście od ul. Kalwaryjskiej – przejście przez boisko, wyposażone jest w podjazd przenośny o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

 

 1. b) jedno od ulicy Strzeleckiej - wejście główne do budynku - drzwi dwuskrzydłowe – z przeszkodami w postaci progu i schodów.

 

 1. Parking
 2. a) parking dla nauczycieli, pracowników - przed wejściem od ulicy Strzeleckiej posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 3. b) parking dla uczniów – wjazd od ul. Strzeleckiej – bramą przy blokach.
 1. Toalety
 2. a) oznaczono z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych,

 

Schody

 1. Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu,
 2. schody oklejone taśmą atypoślizgową.

 

 1. HALA SPORTOWA

 

 1. Do budynku hali sportowej prowadzą 2 wejścia:
 2. Drugi wjazd od ulicy Strzeleckiej, wejście  umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

 

 1. Winda
 2. przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich,

 

 1. Parking
 2. parking przed wejściem od ulicy Strzeleckiej (wjazd druga bramą), posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 

 1. Toalety
 2. a) oznaczono toalety wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,

 

 • KOMPLEKS 7 PRACOWNI

 

 1. Do budynku kompleksu 7 pracowni prowadzi:
 2. 1 wejście : wjazd od ul. Kalwaryjskiej lub od ul. Strzeleckiej (przejście przez budynek główny) wejście do budynku, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 1. Winda
 2. przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich,
 1. Parking
 2. parking przed wejściem od ul. Kalwaryjskiej,
 1. Toalety
 2. a) oznaczono toalety wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,

 

OZNAKOWANIA

 1. Podmiot nie zapewnia w budynkach informacji w sposób wizualny i dotykowy tj. w kontrastowych barwach i w druku powiększonym,
 2. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu,
 3. Brak możliwości wejścia do budynków i wszystkich jego pomieszczeń z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 6. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.