Dni Bezpiecznego Internetu 2021 w Elektryku

Na początku lutego Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie przyłączył się do akcji „ Dzień Bezpiecznego Internetu 2021”  Cała akcja trwała od 09 lutego do końca marca 2021 roku. 

W ramach obchodów DBI nauczyciele wzięli udział w webinarach dostępnych na stronie safeinternet. Nagrania z webinarów dostępne są na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html i można je nadal obejrzeć. Wychowawcy  przeprowadzili warsztaty  dotyczące bezpieczeństwa w Internecie podczas spotkań z uczniami. Wśród zaproponowanych przez specjalistów szkolnych zajęć  były scenariusze Fundacji Dzieci Niczyje: „Przytul hejtera”,  „Mój wizerunek online” oraz „ Seksting”. Wszystkie zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie za pomocą aplikacji Teams.

Psycholog szkolny przygotował dla rodziców ulotkę informacyjną dotyczącą zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w Internecie, zgodną z diagnozą potrzeb naszych uczniów – reagowanie na hejt, nadużywanie gier, wulgarny język podczas gry oraz łamanie zasad społecznych podczas grania i korzystania z portali i komunikatorów internetowych.  

Dla uczniów ogłoszono konkurs na przygotowanie plakatu lub ulotki profilaktycznej „Działajmy razem dla bezpieczeństwa w Internecie”. Konkurs polegał na stworzeniu przez młodzież plakatu profilaktycznego, ulotki profilaktycznej lub spotu profilaktycznego dotyczącego bezpieczeństwa w Internecie w trzech aspektach do wyboru:
1) gry internetowe – savoir vivre w grach online;
2) Social media i związane z nim niebezpieczeństwa;
3) higiena pracy z urządzeniami cyfrowymi;
4) bezpieczeństwo danych. 

Niestety, żadna praca nie została wysłana do organizatora. Liczymy na większy odzew z Waszej strony następnym razem!