LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY
SEMESTR SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 

               Podbudowa Branżowa Szkoła I stopnia po gimnazjum

               1. Branżowa Szkoła II stopnia

               2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowe w kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn,
                   urządzeń i instalacji elektrycznych.     

 

              Podbudowa Branżowa Szkoła I stopnia po szkole podstawowej

               1. Branżowa Szkoła II stopnia

               2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowe w kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn,
                   urządzeń i instalacji elektrycznych.