Depresja to choroba a nie gorszy dzień. Poradnik dla nauczycieli i rodziców.

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że w danym momencie na świecie choruje kilka procent całej populacji, zaś w ciągu całego życia - kilkanaście procent doświadczy epizodu depresyjnego. Depresja występuje dwukrotnie częściej u kobiet, niż u mężczyzn.

Depresja znacząco obniża jakość życia i powoduje cierpienie osoby chorującej, zwiększa ryzyko zachorowania na inne choroby, utrudnia funkcjonowanie zawodowe oraz społeczne. 

Oddajemy w Państwa ręce poradnik pozwalający w przystępny sposób zapoznać się z faktami dotyczącymi depresji. Przedstawimy podstawowe dane dotyczące
rozpowszechnienia tej choroby, opiszemy jej najczęściej występujące postaci, zaprezentujemy sposoby leczeniaoraz zaznaczymy najlepsze metody chronienia się przed zachorowaniem. Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji nauczyciele oraz rodzice poszerzą wiedzę dotyczącą różnych przejawów depresyjnych trudności, a przede wszystkim - podniosą praktyczne umiejętności wspierania chorujących na depresję w swoim otoczeniu, zwłaszcza w przypadku, gdy chorują dzieci i nastolatki.

Pedagodzy szkolni.

Depresja to choroba a nie gorszy dzień. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. (link do poradnika)