REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW NA I SEMESTR SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2021/2022

                                                                                                         
                                                      
                                         1. OFERTA EDUKACYJNA                               
                                    2. KANDYDACI                                                        
                                    3. WYMAGANE DOKUMENTY

                                                       4.  KRYTERIA REKRUTACJI
                                                       5.  HARMONOGRAM REKRUTACJI
                                                       6.  ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW
                                                              7.  PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD WYNIKU REKRUTACJI
                                                       8.  ZAŁĄCZNIKI