REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW NA I SEMESTR SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2021/2022

                                                                                                         
                                                      
                                         1. OFERTA EDUKACYJNA                               
                                    2. KANDYDACI                                                        
                                    3. WYMAGANE DOKUMENTY

                                                       4.  KRYTERIA REKRUTACJI
                                                       5.  HARMONOGRAM REKRUTACJI
                                                       6.  ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW
                                                              7.  PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD WYNIKU REKRUTACJI
                                                       8.  WYNIKI REKRUTACJI
                                                       9.  ZAŁĄCZNIKI