Przedstawienie Astroidalny plan  [20.12.2013]

Przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia p. Małgorzata Olszak przygotowała już po raz dziesiąty. Scenariusz powstał w wyniku ogłoszonego konkursu literackiego na inscenizację bożonarodzeniową, który wygrał Krzysztof Kobiela z kl. 3 dT. Program jego składał się ze scenek znanym wszystkim z Biblii, przeplatanych kolędami. Głównymi bohaterami w przedstawieniu byli Herod i diabły, ich „astroidalny plan” polegał na tym, by zgładzić Dzieciątko i wszystkie dzieci na świecie. Na szczęście z pomocą przyszły anioły i pokonały siły zła. Teatralną fabułę scaliły kolędy i pastorałki śpiewane przez Barbarę Lieske - kl. 3 aT
i Mateusza Zioło - kl. 2 dT.

W przedstawieniu wystąpili:
Marcin Lange - kl. 1 aT (Król), Mateusz Pelcer - kl. 1 aT (Król), Szymon Frankowski - kl. 2 aT (Diabeł), Karol Bielec - kl. 2 cT (Herod), Wincenty Klein - kl. 2 cT (Diabeł), Łukasz Lorek - kl. 2 cT - (Król, śmierć, sprzątaczka), Łukasz Zawisza - kl. 2 cT (Anioł), Natalia Szweda - kl. 2 bLO (Anielica), Karolina Lidzbarska - kl. 3 dT (Diablica), Joanna Radzikowska - kl. 2 bLO (życzenia).

Oprawę muzyczną przedstawienia przygotowali:  Łukasz Baranowski - kl. 3 aT (fortepian), Michał Płotka - kl. 3 aT (akordeon), Krzysztof Gąsowski - kl. 3 bT (gitara elektryczna), Racibór  Dzienisz - kl. 3 cT (gitara basowa), Paweł Jaedtke - kl. 3 cT (trąbka), Adriana Bartyzel - kl. 1 aLO (klarnet),
Adrianna Kempa - kl. 1 aLO (gitara elektryczna). 

Przedstawienie w ramach zajęć otwartych obejrzeli:
- Nauczyciele i uczniowie ZSP nr 2 w dn. 20.12.2013 r.
- Rodzice uczniów ZSP nr 2 w dn. 16.01.2014 r.

W ramach promocji szkoły w środowisku lokalnym, z przedstawieniem gościliśmy w następujących instytucjach Wejherowa:
- Areszcie Śledczym w dn. 16.01.2014 r. 
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka 14 w dn. 16.01.2014 r.  
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przebendowskiego 1  w dn. 17.01.2014 r.   
- Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w dn. 17.01.2014 r. 

Notatka w mediach:
(DD), O walce dobra ze złem, „Express Powiatu Wejherowskiego” 2014, nr 1, s. 9.
(DD), O walce dobra ze złem, [http://gwe24.pl/O-walce-dobra-ze-zlem,14758.html], [data opublikowania: 2014-01-13]. 
Kielas Joanna, Pokazali jasełka w szkole średniej, „Gryf Wejherowski” 2014, nr 2, s.3.