Uczniowie mają pozostać w domu i korzystać z nauki zdalnej! Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł" w Wejherowie

KOMUNIKAT

|| Napisano 18 marca 2020

W związku z aktualną sytuacją, 12 marca br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej wydali wspólny komunikat ws. pracowników młodocianych:   „W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych […]