Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł" w Wejherowie

Kurs w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych

|| Napisano 12 listopada 2020

Uwaga absolwenci szkoły! Istnieje możliwość przystąpienia do kursu w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV (on-line). Kurs kończy się egzaminem państwowym w dniu 30 XI br. (organizowanym w szkole). Koszt tego egzaminu to 260 zł. Aby wziąć udział w zajęciach należy niezwłocznie wysłać swoje zgłoszenie na adres:   kierownik.szkolenia@wejherowo-elektryk.pl   Pierwsze zajęcia […]


Wyniki I etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej

|| Napisano 9 listopada 2020

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Ta najstarsza w Polsce olimpiada techniczna, miała w tym roku już swą czterdziestą siódmą edycję.    23 października 2020 roku, zostały przeprowadzone zawody I stopnia (eliminacje szkolne).W tym roku, ze względu na stan pandemii, zawody […]
DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 R. ZE WZGLĘDU NA COVID-19

|| Napisano 29 października 2020

1. Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (lub w latach kolejnych), przystępuje również do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:  nie przystępował wcześniej do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub […]
Konkurs Wiedzy Technicznej

|| Napisano 6 października 2020

Rozpoczęła się kolejna, 47 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej, której celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej. Dobre wyniki uczniów uzyskane podczas Olimpiady Wiedzy Technicznej stanowią przepustkę do najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Dlatego też: uczniów, którym nie są obce zagadnienia związane z fizyką, […]


Dzień bez Samochodu

|| Napisano 23 września 2020

Od 16 września rozpoczął się  coroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Polska jest aktywnym uczestnikiem kampanii od momentu jej uruchomienia przez Komisję Europejską w 2002 r. W wydarzeniu uczestniczą wszystkie największe miasta, ale do akcji przyłączają się też małe gminy wiejskie. Również nasza szkoła dołożyła cegiełkę do europejskiej kampanii. W  kulminacyjnym momencie obchodów,  22 września  w […]