Jak było … czyli historia szkoły.

ORP Orzeł – patron szkoły

 

 


 

KALENDARIUM ZSP NR 2 W WEJHEROWIE

 

20 sierpnia 1965 – Technikum Elektryczne rozpoczyna działalność dydaktyczną w budynku po dawnym Liceum Pedagogicznym przy ulicy Strzeleckiej 9. Pierwszym dyrektorem jest mgr Bolesław Bieszk

 

1 września 1965 – otwarte zostają dwie klasy Technikum Elektrycznego i dwie klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

1967 – pierwszy rocznik absolwentów ZSZ opuszcza mury szkoły

 

1969 – dyrektorem szkoły zostaje inż. Roman Łosiński; rozpoczynają działalność dydaktyczną warsztaty szkolne przy ul. Dworcowej, pierwszym kierownikiem zostaje inż. S. Sieńczuk

 

styczeń 1970 – odbywa się pierwszy bal studniówkowy klas VA i VB, których wychowawcami są P. Lenz i J. Kruszyński

 

20 maja 1970 – pierwsi absolwenci piszą egzamin maturalny; pierwszy rocznik techników elektryków opuszcza mury szkoły

 

13 czerwca 1970 – szkoła otrzymuje imię Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł; w uroczystości nadania imienia i przekazania sztandaru uczestniczy jedyny żyjący członek załogi ORP „Orzeł” kmdr ppor. Feliks Prządak (na pierwszym pietrze budynku wmurowana zostaje pamiątkowa tablica)

 

1971 – internat szkolny rozpoczyna pracę w zachodnim skrzydle budynku

 

1972 – zarządzeniem Kuratora Oświaty w Gdańsku zostaje utworzone Liceum Zawodowe nr 1; Samorząd Uczniowski otwiera klub „Omega”

 

1973 – powstaje pracownia zajęć praktycznych (laboratorium), pierwszym kierownikiem zostaje inż. Zbigniew Rotta

 

1978 – otwarta zostaje Szkolna Izba Pamięci

 

1979 – powstaje telewizja dydaktyczna w pracowni pomiarów mechanicznych oraz szkolna strzelnica tunelowa

 

21 września 1980 – powstaje związek NSZZ „Solidarność” nauczycieli przy ZSE

 

1991 – konkurs na dyrektora szkoły wygrywa mgr Bogdan Tokłowicz; zostaje otwarta pierwsza sala komputerowa

 

1992 – utworzony zostaje nowy profil kształcenia: systemy komputerowe; szkoła podejmuje współpracę z placówką w Valberg (Szwecja)

 

1995 – TE nawiązuje współpracę z Fife College w Kircaldy (Szkocja)

 

1998 – oddana zostaje do użytku pracownia procesorów; w uroczystości otwarcia bierze udział wiceminister Edukacji Narodowej Wojciech Książek (absolwent TE z roku 1976)

 

1999 – 2002 – obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr Krystyna Bełczącka

 

1 września 1999 – decyzją Rady Powiatu przy ZSE powstaje III LO w Wejherowie o profilu matematyczno – informatycznym

 

12 listopada 1999 – w w budynku szkoły zostaje otwarta filia Wydziału Administracji AM w Gdyni (kierunki: zarządzanie i markieting, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem

 

3 marca 2000 – powstaje filia Wydziału elektrycznego AM w Gdyni (kierunek: elektrotechnika, specjalność elektroautomatyka)

 

1 września 2002 – Zespół Szkół Elektrycznych zostaje przekształcony z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2; w skład szkoły wchodzą: technikum elektryczne, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane; decyzją władz zostają zamknięte warsztaty szkolne (ostatnim kierownikiem warsztatów był inż. Henryk Samson); szkoła przystępuje do programu Leonardo da Vinci II

 

styczeń 2003 – szkoła rozpoczyna współpracę z Lycee Professionel Benoit D’Azy w Fumel (Francja)

 

1 sierpnia 2003 – mgr inż. Waldemar Skrzynecki wygrywa konkurs na dyrektora ZSP nr 2

 

1 września 2003 – zostaje otwarty nowy profil kształcenia: technik informatyk

 

2 marca 2004 – grupa uczniów TE i LP wyjeżdża na kurs programowania sterowników w Villingen – Schweinningen (Niemcy) w ramach programu Leonardo da Vinci

 

27 kwietnia 2006 – uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej sali gimnastycznej

 

maj 2006 – pierwsi absolwenci 4 – letniego TE zdają maturę

 

 


 

KALENDARIUM PZS NR 2 W WEJHEROWIE

 

 

1 stycznia 2018 – powołano Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w zamian dotychczasowej nazwy szkoły.

 

 


DYREKTORZY SZKOŁY:

 

mgr Bolesław Bieszk (1965 – 1969)

inż. Roman Łosiński (1969 – 1991)

mgr Bogdan Tokłowicz (1991 – 2003)

mgr inż. Waldemar Skrzynecki (2003 – 2007)


ZNANI ABSOLWENCI SZKOŁY:

 

– Zenon Beker – pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej

– Mirosław Bork – reżyser filmowy

– Jan Cibulla – Vice – Consul Konsulatu Generalnego RP w Brukseli

– Maciej Gąsiorek – aktor

– Krzysztof Hildebrandt – prezydent Wejherowa

– Wojciech Książek – wiceminister Edukacji Narodowej

– Zofia i Olaf Szczepanowie – mistrzowie Polski w tańcu

– Janusz Wikowski – redaktor naczelny ” Dziennika Bałtyckiego „.


 

Hymn Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

 

Zwrotka 1. 

Gdy nad ranem ze Schleswiga mordów dokonywali,

to Polacy swą załogę „Orła” kompletowali,

Nazajutrz na Holsteina się przyczaili,

lecz Niemcy w gdańskim porcie wówczas się ukryli.

Refren.

Bohaterska załoga dzielnie w wojnie walczyła

w bitwach morskich pod wodą dzielnie się broniła.

Dlatego dzisiaj patrząc w przyszłość wiedzę zdobywamy,

„Orłom” pamięci nasze talenty w szkole rozwijamy.

 

Zwrotka 2. 

„Orzeł” więc schronienia szukał u estońskich swych braci,

I na pomoc od walecznych marynarzy natrafił.

Choć wtedy raptownie ta pomoc się skończyła,

załoga na brytyjskie wody wyruszyła.

 

Refren.

Bohaterska załoga dzielnie w wojnie walczyła

w bitwach morskich pod wodą dzielnie się broniła.

Dlatego dzisiaj patrząc w przyszłość wiedzę zdobywamy,

„Orłom” pamięci nasze talenty w szkole rozwijamy.

 

Zwrotka 3. 

W dzień i w nocy na morzu okręt atakowali,

więc w potrzebie Brytyjczycy „Orła” wyremontowali.

I w morze wyruszył, i w walce zaginął,

odwaga i waleczność nigdy nie przeminą.

 

Refren.

Bohaterska załoga dzielnie w wojnie walczyła

w bitwach morskich pod wodą dzielnie się broniła.

Dlatego dzisiaj patrząc w przyszłość wiedzę zdobywamy,

„Orłom” pamięci nasze talenty w szkole rozwijamy.

 

Ścieżka dźwiękowa