KLASA SPORTOWA – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Czy wiesz, że praca w policji, wojsku, straży pożarnej czy straży granicznej oznacza stabilność zatrudnienia, niezłe zarobki i przywileje?

 

Coraz większa liczba osób chętnych do pracy w służbach mundurowych świadczy o rosnącym uznaniu dla tych formacji i szansach rozwoju zawodowego jaką stwarzają. Dlatego klasy mundurowe cieszą się dużym i wciąż rosnącym zainteresowaniem ze strony młodych Polaków.

 

 

 

Uczęszczanie do klasy sportowej o profilu bezpieczeństwo publiczne pozwoli na wcześniejsze sprawdzenie własnych predyspozycji do pracy w służbach mundurowych. Na zajęciach specjalistycznych uczniowie poznają tajniki pracy żołnierza, policjanta czy strażaka i przygotowują się do testów sprawnościowych, dzięki czemu łatwiej im dostać się na wybrane uczelnie wyższe związane z tą formacją. Absolwenci tego kierunku mają realne szanse na zatrudnienie i rozwój kariery w zawodach związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Jeśli ciekawi Cię taka perspektywa…

 

 

Nauka w klasie sportowej o profilu bezpieczeństwo publiczne pozwoli Ci na:

 

•   zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania strategicznego i kryzysowego, ochrony ludności, kryminalistyki i kryminologii, prawa karnego czy rozpoznawania rodzajów zagrożeń ludności,

•   nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania akcji ratowniczych oraz zasad prowadzenia ewakuacji,

•   stworzenie możliwości bezpośredniego poznania pracy służb mundurowych,

•   poznanie technik interwencji i technik negocjacji,

•   kreowanie świadomości i tożsamości społecznej pożądanej wśród osób noszących mundur,

•   stwarzanie możliwości samorealizacji, akceptacji siebie, podnoszenie własnej wartości i przezwyciężanie własnej słabości,

•   nabycie praktycznych umiejętności związanych z ceremoniałem w służbach mundurowych,

•   kształtowanie postaw obywatelskich i odpowiedzialności za efekty swoich decyzji,

•   nabycie praktycznych umiejętności pracy zespołowej a także rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia,

•   wypracowanie nawyków przestrzegania dyscypliny,

•   zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego,

•   wykształcenie cech motorycznych takich jak siła, szybkość, wytrzymałość czy koordynacja na poziomie, który umożliwi zaliczenie testów sprawnościowych warunkujących dostanie się na uczelnie mundurowe.