TECHNIK TELEINFORMATYK

Na pewno nosisz ze sobą wszędzie telefon komórkowy, to obecnie niezbędny gadżet.

 

Czy wiesz jak to się dzieje, że możesz za jego pomocą serfować po Internecie, oglądać telewizję?

 

Może ciekawi cię jak ta technologia wygląda od przysłowiowej kuchni. Przekonaj się sam!

 

Technik teleinformatyk to nowoczesny i poszukiwany zawód, który jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych.

 

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przemysłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Specjalność teleinformatyk to zawód pozwalający na znalezienie pracy w kraju i za granicą.

 

Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę na uczelniach technicznych na wydziałach: elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji, energoelektroniki lub prowadzić własną firmę świadczącą usługi teleinformatyczne.

 

Jeśli chcesz zostać technikiem teleinformatykiem to…

 

Technik teleinformatyk wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych będzie nabywać przy:

 

•   projektowaniu i wykonywaniu lokalnej sieci komputerowej;
•   konfigurowaniu urządzeń sieciowych;
•   administrowaniu sieciowymi systemami operacyjnymi;
•   uruchamianiu i utrzymaniu systemów komputerowych, urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych i urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych;
•   montowaniu i eksploatowaniu systemów transmisyjnych;
•   instalowaniu i eksploatowaniu sieci komutacyjnych;
•   administrowaniu sieciami teleinformatycznymi;

 

Technik teleinformatyk może być zatrudniony w:

 

•   przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
•   firmach montujących i sprzedających komputery;
•   organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
•   firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;
•   różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
•   firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
•   firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.