TECHNIK INFORMATYK

„211 tysięcy pracowników w branży IT to rekord i… kropla w morzu potrzeb.”

 

To stwierdzenie powinno być drogowskazem dla tych, którzy chcą brać udział w rozwoju nowych technologii, zdobywać umiejętności pozwalające patrzeć w jasny sposób na swoją ścieżkę kariery. To także wysoka średnia zarobków w tej branży.

 

Te fakty powinny skłonić Cię do refleksji, jeśli: 

 

informatyka dla Ciebie to nie tylko powłoka programów – ale głównie kod źródłowy,

 

dane to nie tylko fakty – ale głównie to sposób ich zapisywania i przechowywania,

 

sieć informatyczna to nie tylko Facebook i YouTube – ale zespół zasad, protokołów, adresów IP

 

to musisz pojawić się w naszej szkole i usiąść do klawiatury!

 

Cenione przez pracodawców specjalności czekają na nowych pracowników, warto do nich dołączyć!

 

Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych w renomowanych firmach i biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+

Będziesz miał zajęcia w pracowniach informatycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

 

Jeśli zechcesz zostać technikiem informatykiem…

 

Jeśli zechcesz zostać technikiem informatykiem zdobędziesz umiejętności: 

 

Posługiwanie się komputerami w tym IBM PC, praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych, posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowanie i tworzenie bazy danych, administrowanie bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobieranie konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwanie lokalnej sieci komputerowej i nadzorowanie jej pracy.

 

Ponadto montowanie, testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego, rozbudowywanie i modernizowanie zestawów komputerowych, konfigurowanie stanowisk komputerowych i sieci komputerowych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

 

Najważniejsze przedmioty zawodowe:

 

•   systemy operacyjne,
•   lokalne sieci komputerowe,
•   witryny i aplikacje internetowe,
•   programowanie aplikacji internetowych,
•   urządzenia techniki komputerowej,
•   eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
•   lokalne systemy baz danych,
•   aplikacje desktopowi i mobilne,
•   działalność gospodarcza w branży informatycznej.

 

Możliwości zatrudnienia:

 

•   w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
•   wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań, w tym w studiach graficznych i dźwiękowych oraz w studiach telewizyjnych i filmowych,
•   we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej.