TECHNIK ELEKTRYK

„Te przykłady powinny pomóc podjąć Ci decyzję, by zostać elektrykiem, jeśli…”

 

Gaśnie światło w czasie najważniejszego meczu sezonu i nikt nie wie, co z tym zrobić…

 

Psuje się suszarka do włosów Twojej dziewczynie, akurat przed ważnym spotkaniem…

 

Rodzice po raz kolejny muszą wzywać fachowca do naprawy pralki…

 

A Ty ciągle kupujesz nowe słuchawki do smartfona, bo przerywa się do nich przewód…

 

Jeśli zechcesz zostać technikiem elektrykiem to w miarę upływu czasu i zdobywania nowych umiejętności żadne urządzenie elektryczne nie będzie dla Ciebie tajemnicą. W praktyce będziesz mógł się przekonać, że to praca czeka na elektryków, a nie elektrycy na pracę.

 

Będziesz uczył się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, którym posługują się prawdziwi fachowcy. To nie symulatory i naśladujące rzeczywiste urządzenia modele, ale aparaty prosto z hurtowni elektrycznych, obecne w każdym, nowoczesnym zakładzie przemysłowym. Będziesz chodził w naszej szkole „śladami prądu”…

 

Nie jeden elektryk nie wie, co to mierniki, które zapisują wyniki pomiarów w komputerze – dla Ciebie te zagadnienia nie będą miały tajemnic…

 

Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych w renomowanych firmach, biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+ oraz w płatnych stażach w ramach projektu 3.3.1

 

Jeśli zechcesz zostać technikiem elektrykiem…

 

Technik elektryk, to ktoś, kto:

 

Obsługuje, konserwuje, naprawia, a nawet w mniejszym zakresie projektuje maszyny, urządzenia i instalacje elektryczne. W zakładach przemysłowych jest osobą odpowiedzialną za bezawaryjną pracę wszystkich urządzeń elektrycznych oraz całej instalacji elektrycznej. W nowo powstałych obiektach wykonuje od podstaw całą infrastrukturę elektryczną w obiekcie. Dobiera poszczególne jej elementy, instaluje, uruchamia i dba o bezawaryjną pracę. Do jego zadań należy też dbanie, poprzez wykonywanie oględzin, testów i pomiarów; maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych o bezpieczne użytkowanie ich. W praktyce, szczególnie w mniejszych firmach elektryk może naprawiać i konserwować nie tylko urządzenia elektryczne, ale również instalacje dozorowe, alarmowe, monitoringu, a nawet teleinformatyczne. Wszystko zależy tylko od jego umiejętności.

 

 

Najważniejsze przedmioty zawodowe:

 

 

•   elektrotechnika i elektronika
•   maszyny i urządzenia elektryczne
•   instalacje elektryczne
•   pomiary w elektrotechnice i elektronice
•   montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
•   montaż instalacji elektrycznych
•   obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

Możliwości zatrudnienia:

 

 

•   w firmach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,
•   w firmach naprawiających i konserwujących maszyny i urządzenia elektryczne,
•   przy pomiarach maszyny, urządzenia i instalacji elektrycznych,
•   w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
•   w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
•   prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne, remontowe).

 

Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku: wyższe uczelnie techniczne, np. na kierunkach; elektrotechnika, energetyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja.