Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  (PKwZ)

podstawa programowa 2012

 

 

Sesja egzaminacyjna: CZERWIEC/ LIPIEC 2020

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

 

Harmonogram EPKwZ czerwiec-lipiec 2020

 

Działania organizacyjne w dniu egzaminu PKwZ cz. PISEMNA

 

Działania organizacyjne w dniu egzaminu PKwZ cz. PRAKTYCZNA

 

Informacja o egzaminie dla zdającego absolwenta

 

Materiały i przybory pomocnicze 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA ZDAJĄCYCH w związku z COVID-19

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

podstawa programowa 2017

 

 

Sesja egzaminacyjna: CZERWIEC/LIPIEC 2020

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

 

Harmonogram EPKwZ czerwiec-lipiec 2020

 

Działania organizacyjne w dniu egzaminu PKwZ cz. PISEMNA

 

Działania organizacyjne w dniu egzaminu PKwZ cz. PRAKTYCZNA

 

Informacja o EPKwZ dla zdającego ucznia

 

Materiały i przybory pomocnicze

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA ZDAJĄCYCH w związku z COVID-19