Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  (PKwZ)

podstawa programowa 2012

 

 

Sesja egzaminacyjna: STYCZEŃ/LUTY 2021

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

 

Druki deklaracji przystąpienia do egzaminu:

 

Załącznik 3 E.08 (plik MS Word)

 

Załącznik 3 E.08 (plik PDF)

 

Załącznik 3 E.13 TELEINFORMATYK (plik MS Word)

 

Załącznik 3 E.13 TELEINFORMATYK (plik PDF)

 

Załącznik 3 E.13 (plik MS Word)

 

Załącznik 3 E.13 (plik PDF)

 

Załącznik 3 E.14 (plik MS Word)

 

Załącznik 3 E.14 (plik PDF)

 

Załącznik 3 E.16 (plik MS Word)

 

Załącznik 3 E.16 (plik PDF)

 

Załącznik 3 E.20 (plik MS Word)

 

Załącznik 3 E.20 (plik PDF)

 

Załącznik 3 E.22 (plik MS Word)

 

Załącznik 3 E.22 (plik PDF)

 

Załącznik 3 E.23 (plik MS Word)

 

Załącznik 3 E.23 (plik PDF)

 

Załącznik 3 E.24 (plik MS Word)

 

Załącznik 3 E.24 (plik PDF)

 

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

podstawa programowa 2017

 

 

Sesja egzaminacyjna: STYCZEŃ/LUTY 2021

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu