Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  (PKwZ)

podstawa programowa 2012

 

 

Sesja egzaminacyjna: STYCZEŃ/LUTY 2021

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

 

Informacja dla zdającego ABSOLWENTA

 

Wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  sesja: Styczeń – Luty 2021r.

 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja: Styczeń – Luty 2021r.

 

Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja: Styczeń – Luty 2021r.

 
Zalecenia logistyczno-organizacyjne dla zdającego EPKwZ w cz. pisemnej
 
Zalecenia logistyczno-organizacyjne dla zdającego EPKwZ w cz. praktyczna
 

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

podstawa programowa 2017

 

 

Sesja egzaminacyjna: STYCZEŃ/LUTY 2021

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

 

Informacja dla zdającego UCZNIA

 

Wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  sesja: Styczeń – Luty 2021r.

 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja: Styczeń – Luty 2021r.

 

Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja: Styczeń – Luty 2021r.

 

Zalecenia logistyczno-organizacyjne dla zdającego EPKwZ w cz. pisemnej
 
Zalecenia logistyczno-organizacyjne dla zdającego EPKwZ w cz. praktyczna