Zajęcia pozalekcyjne

 

Propozycja zajęć sportowych pozalekcyjnych
prowadzonych w naszej placówce w roku szkolnym 2018/2019

Plan SKS