Egzamin maturalny

 

 

Ważne!

Prosimy wszystkich tegorocznych maturzystów oraz absolwentów lat ubiegłych o wnikliwe zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi egzaminu maturalnego oraz zastosowanie się do nich podczas egzaminów.

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 rokunowe

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

Harmonogram matur w PZS nr 2 w Wejherowie - czerwiec 2020 r.

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

 

INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE
obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

 

 

 —————————————————————————————————————————————————–

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego
z informatyki w roku 2020

 

 

 —————————————————————————————————————————————————–