Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników dla klas I – V
Technikum,
Branżowej Szkoły I Stopnia
na podbudowie Szkoły Podstawowej
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie
obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020

i

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników dla zawodów, klas I – V
 Technikum,
Branżowej Szkoły I Stopnia
na podbudowie Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie,
obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020

[OTWÓRZ]

 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników dla klas I – IV 
Technikum,
Branżowej Szkoły I Stopnia
oraz dla klas
II i III Liceum Ogólnokształcącego,
na podbudowie gimnazjum, w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie
obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020

i

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników dla zawodów, klas II- IV
 Technikum,
Branżowej Szkoły I Stopnia
na podbudowie gimnazjum
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie,
obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020

[OTWÓRZ]