Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników dla zawodów
w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie,
obowiązujący od roku szkolnego 2020/2021

[OTWÓRZ]

 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników
dla klas:
I – V
Technikum,
Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie Szkoły Podstawowej
w
Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie
obowiązujący od roku szkolnego 2020/2021

[OTWÓRZ]

 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników
dla klas
II – IV
Technikum,
II i III Branżowej Szkoły I Stopnia
oraz
dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego, na podbudowie gimnazjum,
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

obowiązujący od roku szkolnego 2020/2021

[OTWÓRZ]