Obszar 2

W ramach realizacji zadania z obszaru nr 2 – wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu  zaoferowaliśmy młodzieży zajęcia z Nordic Walking i Biegu na Orientację.
W dniu 12.03.2014r. w klasie 3 B Liceum Ogólnokształcącego odbyła się lekcja wychowania fizycznego na temat „Nauka i doskonalenie techniki marszu Nordic Walking. Spacer po pobliskim terenie leśnym.”
Celem zajęć było doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej ,koordynacji ,kształtowanie wytrzymałości oraz przybliżenie uczniom bardzo popularnej, modnej i zdrowej formy spędzania wolnego czasu.
Uczniowie byli bardzo zaangażowani, zadowoleni, gdyż po raz  pierwszy brali udział w tego typu lekcji .
Zajęcia były wspaniałą zachętą i motywacją do zakupu własnego sprzętu do uprawiania Nordic Walking.

scenariusz

Druga lekcja  na temat „Terenowy Bieg  na Orientację” odbyła się w dniu 11.03.2014r  z grupą dziewcząt z 1 i 2 klasy  Liceum Ogólnokształcącego.
Celem zajęć było rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, poruszania się po terenach leśnych  z mapą, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz popularyzacja Biegu na Orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku.
Uczennice chętnie i z dużym zaangażowaniem pokonały trasę, pomimo niewielkich trudności.

scenariusz