Obszar 1

W ramach realizacji zadania z obszaru nr 1 – wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu w dniu 27.02.2014r. odbyła się lekcja wychowania fizycznego w klasie 1dT o temacie: „Doskonalenie podań i przyjęcia  piłki wewnętrzną częścią stopy”. Celem zajęć było kształtowanie wytrzymałości tlenowej, koordynacji ruchowej oraz doskonalenie techniki przyjęcia i podań piłki wewnętrzną częścią stopy.

scenariusz

Druga lekcja odbyła się dnia 20.02.2014r. z klasą IdT a jej tematem było: „Doskonalenie podań i chwytów piłki koszykowej”. Celem lekcji było kształtowanie wytrzymałości tlenowej i wzajemnej współpracy w grupie oraz doskonalenie podań i chwytów piłki koszykowej.

scenariusz