TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Jeśli szukasz zawodu, który pozwoli Ci:

 

•   stać się integralną częścią cyfrowego świata,
•   poznać tajniki nowoczesnej techniki i technologii światłowodowej,
•   rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania i pasje, a przy okazji nie stracić z uroków młodości to zostań technikiem szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

 

 

Z każdym dniem rośnie w postępie geometrycznym globalne zapotrzebowanie na przepustowość łączy. Abonenci chcą przesyłać swoją pracę do swych centrali, oglądać w wysokiej rozdzielczości filmy na życzenie (VOD), grać w gry w czasie rzeczywistym, uczyć się w domu korzystając z e-learningu. Przedsiębiorstwa generują ogromny ruch związany z komunikacją M2M oraz video konferencjami biznesowymi. W ostatecznym rozrachunku, wszyscy i wszystko musi być połączone ze wszystkim i wszędzie. To właśnie tutaj sieci szerokopasmowe udowadniają swoją wartość.

 

 

Ten kierunek to odpowiedź na postulaty firm telekomunikacyjnych, którym tacy fachowcy są potrzebni. Zapotrzebowanie na pracowników, przede wszystkim do działów IT i osób z przynajmniej podstawową znajomością sieci szerokopasmowych, nie tylko istnieje, ale też będzie rosnąć.

 

 

 

Jeśli zechcesz zostać technikiem szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

 

Celem kształcenia w zawodzie „technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej” jest  przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika w warunkach gospodarki rynkowej. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga dobrego przygotowania ogólnego i zawodowego oraz przygotowania do kształcenia ustawicznego. Absolwent współczesnej szkoły powinien charakteryzować się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia się oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.

 

Miejsca pracy i typowe prace absolwentów.

 

Osoby, które ukończą tę specjalność, znajdą zatrudnienie u operatorów systemów telewizji kablowej, satelitarnej i naziemnej, dostawców Internetu (np. TELPOL, UPS, NC+, CYFROWY POLSAT, TPSA, NETIA, DIALOG, VECTRA, ASTER, ORANGE, PLUS, PLAY, itp.), oraz mogą uczestniczyć w produkcji sprzętu stosowanego w sieciach szerokopasmowych.. Obecnie brakuje na rynku specjalistów wykształconych
w tych obszarach.

 

Do typowych prac technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej należy:

 

•   montowanie, przeprowadzanie konserwacji oraz eksploatowanie urządzeń  wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych z wykorzystaniem narzędzi instalatorskich; 
•   wyznaczanie trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunków, wykonywanie montażu kabli i urządzeń oraz wykonywanie podłączenia urządzeń transmisyjnych;
•   sprawdzanie poprawności połączeń i uruchamianie instalacji;
•   montowanie i uruchamianie urządzeń odbiorczych i abonenckich oraz ich konfigurowanie;
•   instalowanie urządzeń zasilających i zabezpieczających dla mediów transmisyjnych;
•   ocenianie jakości montażu instalacji na podstawie przeprowadzonej diagnostyki pracy i pomiarów instalacji i urządzeń;
•   wykonywanie okresowych przeglądów instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych oraz wykonywanie regulacji parametrów instalacji;
•   wykonywanie pomiarów parametrów sieci oraz analizowanie parametrów łącza transmisji danych;
•   określanie rodzaju i zakresu naprawy instalacji i urządzeń;
•   rozpoznawanie i lokalizowanie uszkodzeń sieci oraz organizowanie prac konserwacyjnych i naprawczych sieci;
•   przeprowadzanie napraw systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
•   administrowanie sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych, w tym: konfigurowanie sieci zgodnie z dokumentacją techniczną, regulowanie parametrów urządzeń sieciowych oraz monitorowanie działania sieci za pomocą standardowych testów;
•   przestrzeganie zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
•   sporządzanie dokumentacji technicznej systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych oraz dokumentacji z wykonywanych prac;
•   rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu nowych technologii teleinformatycznych;
•   przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 

Dodatkowe zadania zawodowe:

 

•   podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szerokopasmowej komunikacji elektronicznej;
•   kierowanie małym zespołem pracowniczym;
•   uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach i targach branżowych.

 

Absolwent może być zatrudniony:

 

•   w firmach obsługujących światłowodowe sieci dostępowe,
•   w firmach dostarczających infrastrukturę światłowodową,
•   u telekomunikacyjnych operatorów kablowych,
•   w telewizjach kablowych,
•   w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego w sieciach szerokopasmowych.