Rada rodziców

Skład Rady Rodziców 

rok szkolny 2020/2021

 

P.Marek Dębkowski – przewodniczący

P. Mariusz Maszota – zastępca przewodniczącego

P  Wojciech Dettlaff – zastępca przewodniczącego

P. Michał Strzyżewski – skarbnik

P. Izabela Wolska –  sekretarz

P. Danuta Rompczyk – członek

P. Ireneusz Kos – członek

 

Komisja rewizyjna.

 

P. Sebastian Miotk – przewodniczący

P. Sebastian Misiuk – zastępca przewodniczącego

P. Arkadiusz Kąkol – zastępca przewodniczącego

P. Joanna Naczk – sekretarz

P.Magdalena Petta – członek

 

 

Roczna składka na Radę Rodziców wynosi 50 PLN. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto

Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie
30 8350 0004 0003 0033 2000 0090

Tytułem: Składka na RR oraz imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasy