ELEKTRYK – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Czy wiesz, że praca czeka na elektryka?

 

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności przez niego wykonywane zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie elektryk podczas 3 lata nauki i praktyki zawodowej przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

•   wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

•   montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

•   wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z kwalifikacji: EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

 

Absolwenci mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i po potwierdzeniu kwalifikacji: EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskać tytuł TECHNIK ELEKTRYK.

 

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

Jeżeli chcesz uczyć się zawodu elektryka

 

 

Absolwent w zawodzie elektryk może znaleźć zatrudnienie w:

 

•   zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,

•   zakładach wykorzystujących energię elektryczną,

•   zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,

•   zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,

•   firmach handlowych zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego,

•   firmach projektujących i instalujących instalacje elektryczne.