TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Czy wiesz, że największy dźwig w Polsce może wznieść ciężar 23 ton na wysokość ponad 190 metrów,
a jego udźwig całkowity to aż 750 ton.

 

Czy wiesz, że najszybsza winda w Polsce rozwija prędkość ponad 25 km/h.

 

Czy zdajesz sobie sprawę, że obecnie mamy w Polsce ponad 106 tysięcy pracujących dźwigów, które ktoś musi obsługiwać i konserwować.

 

Sprzęt dźwigowy jest w większości firm i miejsc publicznych. Pewnie nie myślisz o tym, kiedy wchodzisz do windy czy korzystasz z ruchomych schodów w galerii handlowej.

 

Jeśli chcesz zostać technikiem urządzeń dźwigowych musisz wiedzieć, że:

 

Sprawność sprzętu dźwigowego wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo.

Urządzenia dźwigowe to połączenie urządzeń mechanicznych, hydraulicznych i układów elektronicznych.

Nauka tego zawodu wymaga odpowiedzialności i zainteresowań technicznych.

 

Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych w renomowanych firmach i biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+ oraz w płatnych stażach w ramach projektu unijnego 3.3.1.

 

Pamiętaj, zostając technikiem urządzeń dźwigowych pracy dla Ciebie nie zabraknie!!!
Jeśli zechcesz zostać technikiem urządzeń dźwigowych

 

 

Czym się zajmuje technik urządzeń dźwigowych:

 

Przeprowadza naprawy, przeglądy i konserwacje stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych, wykorzystując instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne, narzędzia, przyrządy diagnostyczne.

 

Jakie ma zadania zawodowe:

 

•   przyjmuje zlecenia napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych;
•   planuje i wykonuje czynności kontrolne, przeglądy techniczne i ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych;
•   wykonuje naprawy bieżące średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych;
•   demontuje części maszyn urządzeń dźwigowych w celu weryfikacji stopnia zużycia;
•   regeneruje części maszyn i urządzeń dźwigowych;
•   konserwuje i zabezpiecza antykorozyjnie maszyny i urządzenia dźwigowe oraz wymienia płyny eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
•   reguluje zespoły sterownicze urządzeń dźwigowych;
•   sporządza dokumentacje techniczną wykonywanych napraw;
•   sprawdza poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych;
•   instruuje użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń dźwigowych;
•   rozlicza wykonanie usług.

 

Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 

•   praca na stanowiskach inspektorów dozoru technicznego;
•   praca w zakładach pracy na stanowiskach montażu urządzeń dźwigowych;
•   praca w zakładach naprawczych urządzenia dźwigowe;
•   praca w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych;
•   prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie urządzeń dźwigowych.