UBEZPIECZENIE 2020/2021

Propozycje ubezpieczeń dla Naszej szkoły:

 

Oferta obejmuje:

•   Ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę przez cały rok szkolny i wakacje

•   Ubezpieczenie dla młodzieży szkolnej do 20 roku życia

•   Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, koszty leczenia

•   Oferta obejmuje również klasy sportowe i uczniów uprawiających sport wyczynowo w szkole i klubach

•   Dodatkowy 13 miesiąc ubezpieczenia – dla ostatnich klas liceów i techników

•   ,,BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI”

 

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU UBEZPIECZENIA ONLINE

 

Link do strony:
https://www.compensa.pl/

•   Ochrona ubezpieczeniowa działająca 24 na dobę na całym świecie

•   Możliwość zawarcia ubezpieczenia internetowo

•   Szeroki zakres obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, koszty leczenia jak i również pobyt w szpitalu wskutek choroby

•   Wszystkie warianty ubezpieczeniowe NNW dla młodzieży rozszerzone o świadczenia dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID- 19

•   Dodatkowe świadczenia w zakresie NNW obejmują również wyczynowe uprawianie sportu , śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku , pomoc psychologiczną oraz zwrot kosztów wycieczki szkolnej

•   Możliwość ubezpieczenia kilkoro dzieci na jednej polisie- każde z nich może mieć inny wariant ochronny

 

Link do strony:
https://bezpieczny.pl/

•   Ochrona ubezpieczeniowa działająca 24 na dobę na całym świecie

•   Podstawowe świadczenia z tytułu śmierci/ trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz bogaty assistance na terytorium polski

•   Świadczenia dodatkowe z tytułu kosztów leczenia , poważne zachorowania oraz nieszczęśliwych wypadków

•   Możliwość zawarcia ubezpieczenia internetowo

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do strony:
https://moje.pzu.pl/

Zobacz ulotkę

Zobacz materiał o naszym ubezpieczeniu

 

Instrukcja wykupu polisy

 

Zobacz ulotkę

 

Składka roczna:
38 zł

Składka roczna:
35 zł

Składka roczna:
30 zł

 

Składka roczna:
od 33 zł