IX Powiatowy Konkurs 
„Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

I etap Konkursu został przeprowadzony 11.12.2020 r. na terenie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i wprowadzoną nauką zdalną, brały w nim udział trzy szkoły:

 

  1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Pawła 2 w Gdyni
  2. Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
  3. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

 

Zgłoszono 20 uczestników.

 

Finaliści I etapu:

1. Konrad Bryłowski Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 15
2. Patryk Rogowski Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Pawła 2 w Gdyni 13
3. Łukasz Nowakowski Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 13
4. Michał Krause Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 10
5. Oskar Różański Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Pawła 2 w Gdyni 8
6. Stanisław Dettlaff Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Pawła 2 w Gdyni 7
7. Krzysztof Butowski Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Pawła 2 w Gdyni 5

 

19 marca 2021 r. – odbędzie się etap II finałowy na Uniwersytecie Morskim
w Gdyni lub w trybie zdalnym.