TOLERANCJA TO SZACUNEK DLA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI, ICH MYŚLI I OPINII ORAZ SPOSOBU ŻYCIA”. 

 W tym roku w naszej szkole połączyliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji ze Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień przypadającym na 21 listopada. Organizatorami tej akcji byli pedagodzy i psycholog szkoły. 

Zgodnie z intencjami UNESCO, był to czas refleksji nad naszymi postanowieniami wobec innych. 

Każda okazja jest dobra do tego, żeby być życzliwym, szanującym i otwartym na innych, a wszystkie te święta zwracały szczególną uwagę całej naszej społeczności szkolnej na to, jak ważne są to wartości i jak bardzo budują one pozytywną atmosferę. 

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły mieli okazję podzielić się z innymi swoimi poglądamu dotyczącycmi  tolerancji, za co bardzo dziękujemy. Temat tolerancji, szacunku i życzliwości będzie kontynuowany w działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. 

 

Oto kilka wypowiedzi uczniów Elektryka: 

 

1.Czym dla Ciebie jest tolerancja? 

 • Według mnie tolerancja to poszanowanie wszystkich ludzkich poglądów, lecz wszystko ma swoje granice – ( Bartek 2eTg) 
 • Tolerancja to poszanowanie wartości przyjętych przez innych, które są odmienne z własnymi – ( Damian 2bTg) 
 • Według mnie tolerancja to akceptowanie ludzi odmiennych od nas pod względem np. poglądów, koloru skóry, religii itp. – ( Jakub 2eTp) 
 • Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań – (Marek 1eTg) 
 • Tolerancja jest pewną wartością w życiu – ( Przemysław 1aBS) 
 •  Tolerancja dla mnie to: wyrozumiałość dla odmienności poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne- ( Kamil 2eTg) 
 • Tolerancja jest dla mnie czymś ważnym, ponieważ każdy zasługuje na to, aby być tolerowanym, nawet jeśli się nie zgadzamy z czyimiś  poglądami. Oczywiście nie zgadam się, kiedy krzywdzi się swoimi zachowaniami innych, takie zachowania potępiam i nie mam dla nich tolerancji- ( Szymon 2eTg) 
 • Według mnie tolerancja to poszanowanie wszystkich ludzkich poglądów, lecz wszystko ma swoje granice – ( Bartek 2eTp) 

 

2.Czy warto być tolerancyjnym? 

 • Uważam że warto być tolerancyjnym, ponieważ lepiej żyje się  w społeczeństwie, które szanuje wartości przyjęte przez siebie-( Damian 2bTg) 
 • Tak, warto być tolerancyjnym. Każda osoba zasługuje na szacunek i nawet jeżeli jest innej wiary czy też innej orientacji nie zmienia to tego, że może być dobrym człowiekiem – ( Jakub 2eTp) 

 

3.Czy uważasz, że należy bronić tolerancji za wszelką cenę? 

 • Uważam, że tolerancja powinna być wartością za którą walczy się za wszelką cenę – ( Damian 2bTg) 
 • Tak myślę, jest ona jedną z podstaw człowieczeństwa i życia w społeczeństwie dlatego powinniśmy jej bronić i pouczać innych w ramach tolerancji – (Jakub 2eTp) 
 • Generalnie tak, ale tolerancja też ma swoje granice – ( Patryk 2eTp) 
 • Myślę, że jest to świetna inicjatywa, by pokazać, że człowiek z innymi poglądami, innej rasy itd. nie jest gorszy od innych.  

Również jest to okazja, by spróbować przekonać inne osoby do bycia tolerancyjnym – ( Mateusz 2eTg) 

 

4.Co sądzisz o obchodach Międzynarodowego Dnia Tolerancji? 

 • Według mnie jest on dobry w ramach przypomnienia by być tolerancyjnym, jednak nie wiem czy jest to powód, aby organizować specjalne obchody czy parady- ( Jakub 2eTp) 
 • Osobiście nie rozumiem czemu ma służyć to święto, niektórzy przez to są przeświadczeni że tylko tego jednego dnia w roku należy być tolerancyjny-      ( Przemysław 1aBS) 

 
5.Czy uważasz, że nasze społeczeństwo akceptuje odmienność? 

 • Uważam, że bardziej młodsze osoby w naszym społeczeństwie są tolerancyjne. Choć na pewno pewien odłam społeczeństwa jakim są narodowcy są bardzo nietolerancyjni – ( Filip 2eTp) 
 • Społeczeństwo w tych czasach jest bardzo podzielone, dlatego nie umiem jednoznacznie uznać czy odmienność jest tolerowana czy nie. Jednakże myślę, że w Polsce jest mała akceptacja wobec osób o innej seksualności, mniejszości narodowych (zwłaszcza ukraińskiej) i innej religii, jednak mam nadzieję, że w najbliższym czasie zmieni się – ( Jakub 2eTp) 

 
6.Jak bronić innych przed brakiem szacunku? 

 •  Można bronić innych przed brakiem szacunku w sposób uczenia osoby nie wyrażające szacunku, że w taki sposób nie powinno się postępować-          ( Damian 2bTg) 

 

7.Skąd bierze się nietolerancja? 

 

 • Myślę, że nietolerancja bierze się ze strachu i niewiedzy przed innością -(Damian 2bTg) 
 • Nietolerancja bierze się braku szacunku – ( Patryk 2eTp) 

 

 
8.Czy w naszej szkole jesteśmy tolerancyjni? 

 • W naszej szkole jesteśmy tolerancyjni – (Damian 2bTg) 
 • Sądzę, że w naszej szkole jesteśmy tolerancyjni. Nie spotkałem się z żadną nietolerancją wśród uczniów ani wśród nauczycieli – ( Jakub 2eTp) 
 • Nie mam pojęcia nigdy się temu nie przyglądałem ale wydaje mi się, że tak –     ( Marek 2eTp)  

 
 
9.Gdzie leży granica tolerancji?  

 • Granica tolerancji jest wtedy, gdy drugiemu człowiekowi dzieje się krzywda przez prześladowanie – (Bartek 2eTp)  
 • Granica tolerancji leży w wyrażaniu się sposób nietolerancyjny dla innych –       ( Damian 2bTg)