Szanowni Państwo,

 

W związku z komunikatami Premiera i Ministra Zdrowia, które wprowadzają kolejne ograniczenia https://liblink.pl/YhJ3TWXW0y  oraz faktem, że powiat wejherowski od 17.10.2020 r. będzie w strefie czerwonej informuję, że od 19.10.2020 r. szkoła przechodzi w tryb pracy zdalnej.
Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać wg obowiązującego planu lekcji na platformie Microsoft Teams i Moodle (dotyczy przedmiotów zawodowych informatycznych).

Lekcje zdalne trwają 45 min., w tym 30 min. praca z komputerem.

Nauczyciele prowadzą lekcje zdalne w szkole. Dokumentację pedagogiczną z pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele sporządzają w dzienniku Librus Synergia.

Zajęcia praktyczne dla uczniów klas 1 – 3 Branżowej Szkoły odbywają się zgodnie z planem.

 

Uczniowie mają obowiązek logowania się na w/w platformy i dziennik Librus Synergia oraz obecności i uczestnictwa w lekcjach. Proszę, aby Uczniowie pozostawali w tym czasie w domach.

Mając na uwadze doświadczenia minionego roku szkolnego należy pamiętać, że ważna w czasie nauki zdalnej jest dojrzałość, obowiązkowość i organizacja pracy własnej. Jako osoby dorosłe – nauczyciele  i rodzice, musimy wspierać młodzież w trudnym dla nich czasie,  odwołując się do ich odpowiedzialności i samodyscypliny.

 

Informuję, że zapewniamy uczniom:

– opiekę psychologiczno – pedagogiczną 

– wsparcie doradcy edukacyjno – zawodowego:

  dostęp do biblioteki szkolnej – codziennie w godzinach 8.00 – 14.00

(szczegółowy harmonogram pracy specjalistów zamieszczony jest w dzienniku Librus, w plikach szkoły

W miarę pojawiających się uregulowań prawnych ogłoszenia będą aktualizowane.

 

Dziękuję za zrozumienie i współpracę.

Krystyna Grubba

Dyrektor szkoły