ZDAJĄCY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI: STYCZEŃ-LUTY 2021 r.

UWAGA!

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Podstawa programowa 2012 (absolwenci szkoły) – do 11 września 2020 r. w sekretariacie szkoły

Podstawa programowa 2017 (uczniowie aktualnych klas 4 technikum) – do 15 września 2020 r.  u wychowawcy.