Szanowni Maturzyści

Prosimy o zapoznanie się z wykazem sal na poszczególne egzaminy maturalne.

 

W celu ułatwienia dotarcia do właściwej sali egzaminacyjnej zostały podane informacje przyporządkowujące Was do nich oraz kierunek dotarcia do sali wraz z godziną  wchodzenia.
Ze względu na obostrzenia sanitarne, prosimy o zgłaszanie się na egzaminy punktualnie w określonych w tabeli godzinach, by nie tworzyć niepotrzebnych zgromadzeń.

 

Prosimy również o pozostawienie wszystkich zbędnych rzeczy, np. telefon, torba, plecak, kurtka w samochodzie (jeżeli dojedziecie własnym), by uniknąć zamieszania z oddawaniem ich do wyznaczonej szatni.

 

Możliwość parkowania:

 

1.  zdający przyporządkowani do hali sportowej – na boisku asfaltowym szkoły

 

2.  zdający przyporządkowani do auli – parking od strony bloków

 

Wszystkim zdającym szkoła nie zapewnia parkingu.

 

Parking przed szkołą jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników.