Internetowy Puchar Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych w Szachach

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PATRONAT:

 

•   Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk

 

ORGANIZATORZY:

 

•   Pomorska Federacja Sportu

•   Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy

•   Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk

 

INSTYTUCJE WSPÓŁFINANSUJĄCE:

 

•   Samorząd Województwa Pomorskiego

•   Pomorska Federacja Sportu

 

CEL GŁÓWNY:

 

•   popularyzacja wartościowego spędzania czasu w wirtualnym środowisku

 

CEL SZCZEGÓŁOWE:

 

•   promocja „królewskiej” gry

•   podniesienie poziomu szachowego zawodników

•   propagowanie zasad fair play

•   rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

•   budowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w warunkach izolacji społecznej.

 

TERMIN: 26.04.-10.05.2020

 

ADRESACI:

 

•   uczniowie szkół podstawowych województwa pomorskiego

 

ZGŁOSZENIA:

 

21-23.04.2020 r. – przyjmowanie zgłoszeń pomorskich szkół przez upoważnioną osobę, drogą elektroniczną na adres: biuro@pwzszach.org.pl, zawierających następujące informacje:

•   dane Szkoły:

pełna nazwa, adres, imię i nazwisko Dyrektora, adres e-mail, nr tel. kom.

•   dane Uczniów:

imię i nazwisko, klasa, adres e-mail oraz nick na Chess.com (niezbędne jest założenie konta – rejestracja darmowego konta: chess.com/register )

•   Oświadczenie RODO uczestnika

ZGODA RODZICÓW

24.04.2020 r. – weryfikacja zgłoszeń, potwierdzenie udziału i przekazanie szczegółów organizacyjnych.

 

PROGRAM:

 

•   26.04.2020 r. (niedziela) 1. Pomorski Szachowy Turniej Online SP

•   03.05.2020 r. (niedziela) 2. Pomorski Szachowy Turniej Online SP

•   10.05.2020 r. (niedziela) 3. Pomorski Szachowy Turniej Online SP

•   Rozpoczęcie rozgrywek o godzinie 10:00

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

 

7 rund systemem szwajcarskim, tempo gry 15 minut na partię

 

KLASYFIKACJA:

 

Puchar obejmuje możliwość zdobycia punktacji w każdej z trzech edycji Turnieju. Punktacja sumuje się. 11.05.2020 r. nastąpi ogłoszenie wyników końcowych.

 

NAGRODY:

 

5 nagród w klasyfikacji indywidualnej (0-III SP)

5 nagród w klasyfikacji indywidualnej (IV-VIII SP) 3 nagrody w klasyfikacji drużynowej (szkolnej)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Internetowy Puchar Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych w Szachach zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem elektronicznej platformy szachowej Chess.com

Zawodnicy uczestniczący w Pucharze zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych.

Regulamin rozgrywek wraz ze szczegółową punktacją przekazany zostanie szkołom po zakwalifikowaniu.

Zgłoszenie uczniów obejmuje wyrażenie zgód rodziców (prawnych opiekunów) na:

•   udział ucznia w Pucharze

•   publikację wizerunku i upublicznienie danych dziecka biorącego udział w Pucharze.

Administratorem danych osobowych związanych z organizacją Pucharu jest Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy.

Wojewódzki Koordynatorem Pucharu – Anna Mrozińska. Kontakt:

•   e-mail: biuro@pwzszach.org.pl

•   tel.: 531 909 899

 

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.