KORONAWIRUS

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

 

KORONAWIRUS

 

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

 

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wejherowie

tel. (58) 677-79-05 lub (58) 677-79-19

lub

tel. alarmowy 697-611-090


lub

 

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112

 

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział

 

 

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

 

tel. (58) 341-55-47

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

 

tel. (58) 622-42-12

 

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

 

 

PAMIĘTAJ !!!

 

 

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

 

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych, osób w poczekalni!!!

 

– Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu. 

 

– Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.

 

– Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową-chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.

 

– Nie zbliżaj się do osób chorych.

 

 

 

 

ULOTKA JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

Główny Inspektorat Sanitarny

 

Ministerstwo Zdrowia 

 

profil facebook Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wejherowie

 

profil facebook Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku