Zajęcia w Akademii Telmor

W poniedziałek 10 lutego 2020 roku nasi uczniowie zainaugurowali zajęcia w Akademii Telmor. Zajęcia te prowadzone są przez prelegentów gdańskiej firmy Telkom-Telmor.

Firma ta, od blisko siedemdziesięciu lat, zajmuje się produkcją sprzętu do instalacji antenowych oraz sieci kablowych. Stanowi ona elitę tej branży w Europie a jej rozwiązania techniczne można znaleźć w instalacjach i sprzęcie telekomunikacyjnym na całym świecie.

Poniedziałkowe zajęcia, prowadzone w formie webinarium, poświęcone były prawidłowemu rozgłaszaniu sygnału RTV/SAT w zbiorowych instalacjach antenowych.

Uczestnicy zajęć Akademii Telmor oprócz pozyskiwania bieżącej wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach w branży telekomunikacyjnej (zajęcia, seminaria, prezentacje sprzętu, newsletter) zyskują szereg innych korzyści, m.in. bezpłatny dostęp do narzędzi pozwalających utrwalić zdobytą wiedzę, praktycznych rozwiązań instalacyjnych oraz mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia technicznego.