Wizyta na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Dnia 05.02.2020 r. uczniowie klasy 4g i 3g wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Gości powitał Prodziekana ds. Morskich i Promocji dr inż. Karol Korcz, który zapoznał młodzież z ofertą edukacyjną Uczelni oraz wskazał  możliwości realizacji dalszej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Następnie uczniowie, kształcący się w zawodzie Technik teleinformatyk, podzieleni na 3 grupy, wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych.  Zajęcia przygotowane zostały w formie ćwiczeń laboratoryjnych w następujących obszarach:

 

•   Sterowniki programowalne a teleinformatyka, które poprowadziła dr inż. Monika Rybczak, razem
z mgr inż. Andrzejem Januszewskim i Łukaszem Alfuth. Na wstępie uczniowie otrzymali zestawy pytań, na które musieli poszukać odpowiedzi, korzystając z własnej wiedzy lub przy pomocy informacji zawartych w Internecie (np. co oznacza skrót S_ODT, ile bitów zawiera jedno słowo).  Następnie przystąpiono do programowania sterowników. Młodzież próbowała napisać, zgodnie
z przyjętymi założeniami, program umożliwiający uruchomienie małego silniczka oraz zaprogramować odpowiednią sekwencję jego włączania i wyłączania– wszystkim się udało!

 

•   Praktyczne zastosowania optoelektroniki – technika światłowodowa – zajęcia poprowadzone w  Laboratorium  Optoelektroniki, Fotowoltaiki i Techniki Światłowodowej  przez dr inż. Jacka Dąbrowskiego, który w pierwszej kolejności omówił zasady zgrzewania włókien światłowodowych, a następnie ochotnik mógł wykonać ćwiczenie polegające na zespawaniu dwóch odcinków światłowodu.

 

•   Młodzież zapoznano również z pozostałym sprzętem, znajdujący się w laboratorium m.in. reflektrometrem optycznym, czy  kamerą inspekcyjną, omawiając zasady ich działania i wykorzystania;

 

Cyfrowa łączność trunkingowa w systemach bezpieczeństwa publicznego –  zajęcia poprowadzone w Laboratorium Systemów Radiokomunikacji Ruchomej przez dr inż. Dorotę Rabczuk, która pokazała zasady i możliwości wykorzystania cyfrowej łączności trunkigowej m.in. przez służby publiczne – straż, policję, pogotowie.

 

Spotkanie miało na celu wskazanie młodzieży uczącej się w konkretnym zawodzie tj. Technik teleinformatyk, możliwości dalszego rozwoju zarówno w sferze edukacyjnej, jak i zawodowej.  Każdy uczestnik miał szansę wykonania ćwiczeń przygotowanych przez nauczycieli akademickich, w których mógł wykorzystać własną wiedzę, umiejętności i posiadane kompetencje.