Warsztaty – „Twój ekwipunek na rynku pracy”

Dnia 12.12.2019 r. uczniowie klasy 3bLO, 3 efT, 3aBS i 3aT  wzięli udział w warsztatach „Twój ekwipunek na rynku pracy”,  zorganizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Celem spotkania było przekazanie młodzieży informacji dotyczących  budowania własnej kariery zawodowej, określania rodzaju działań, jakie należy podjąć przed przystąpieniem  do poszukiwania pracy,  jak powinny wyglądać dokumenty aplikacyjne, będące naszą wizytówką na rynku pracy oraz jakich kompetencji wśród pracowników poszukują dzisiaj pracodawcy.  Młodzież nie tylko wysłuchała informacji przekazywanych przez prowadzącą spotkanie, ale czynnie brała udział w warsztatach,  tworząc przykładowe scenariusze własnej kariery zawodowej, precyzując zarówno cel główny, jak i cele pośrednie oraz terminy ich realizacji, czy też wykonując zadanie zespołowe.  Prowadząca spotkanie zwróciła uwagę młodzieży, iż nasza kariera zawodowa w dużej mierze zależy od naszych chęci do rozwijania się, szkolenia, pozyskiwania nowych informacji oraz wiedzy.