XIX Mistrzostwach Wiedzy Komputerowej Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego

12 grudnia 2019 r., w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie odbyły się XIX Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego.

 

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy informatycznej, sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów budowy komputera oraz obsługi programów użytkowych, kształtowania umiejętności logicznego myślenia i zdolności do rozwiązywania problemów algorytmicznych. Celem było także motywowanie uczniów i nauczycieli do pogłębiania wiedzy z zakresu IT oraz motywowanie tych drugich do ewaluacji i doskonalenia metod pracy.

 

Uczestnikami byli uczniowie 8 szkół ponadpodstawowych z trzech powiatów (wejherowskiego, puckiego i gdyńskiego). Każda szkoła (oprócz gospodarza) mogła wystawić jeden zespół składający się z 2 uczniów.

 

 

Uczniowie rozwiązywali 4 zadania, dwa indywidualnie polegające na wypełnieniu testu wiedzy informatycznej i ułożenia algorytmu na zadany temat oraz dwa zadania zespołowe: sporządzenia rozwiązania arkusza kalkulacyjnego i wykazania się wiedzą na temat budowy komputera.

 

Nasi uczniowie: Konrad Bryłowski i Aleksander Czerwionka obaj z klasy III dT wykazali się sporymi umiejętnościami i zespołowo zajęli IV miejsce. Indywidualnie Konrad Bryłowski sięgnął po I miejsce ze sporą przewagą punktową nad uczniem sklasyfikowanym na drugim miejscu.

 

GRATULACJE!