Wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego

W środę 25 września 2019 r. odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły , opiekuna  i rzecznika praw ucznia.

 

Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania.

 

Kandydaci przygotowali pomysły i programy wyborcze, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Kampania  wyborcza zakończyła się debatą wyborczą. W czasie debaty kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze i odpowiadali na pytania uczniów.

 

Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach wyborczych. Dziękujemy za każdy oddany głos i wysoką frekwencję!

 

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

 

Decyzją wyborców w dniu 26 września został powołany nowy skład prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodniczący SU: Konrad Klasa kl. 2eT
Z-ca Przewodniczącego: Tomasz Strzyżewski kl.2 aT

 

Pozostali członkowie: Mateusz Syposz kl. 2cT, Karol Rzepa kl. 2fT

 

Opiekunowie SU: Joanna Żurowska, Izabela Mikołajewska

 

Rzecznik praw ucznia: Andrzej Tamulewicz

 

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

 

Opiekun SU Joanna Żurowska