Plan lekcji od 30 września 2019 r.

 Plan obowiązujący od 30 września 2019 r.:

 

Plan dla klas – Plan klas od 30.09.2019 r.

 

Plan nauczycieli – Plan nauczycieli od 30.09.2019 r.