PRACOWNIA TERMODYNAMIKI STOSOWANEJ

13 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni termodynamiki stosowanej w naszej szkole.

 

Dzięki nowo powstałej pracowni uczniowie będą mogli zapoznać się z podstawowymi zjawiskami cieplnymi wykorzystywanymi min. w blokach energetycznych elektrowni w tym elektrowni jądrowej. Pracownia jest dedykowana głównie uczniom klas w zawodzie technik energetyk, ale również będzie wykorzystywana na lekcjach fizyki w ramach pracowni fizycznej.

 

 
Wyposażenie tej pracowni udało się zagospodarować dzięki udziałowi w projekcie „Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – etap trzeci”, który dofinansowany został w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych przez spółkę PGEEJ1.