XVI Regionalne Integracyjne Spotkania Dzieci i Młodzieży Województwa Pomorskiego

W środę 12 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz Opiekunem uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, które odbyły się w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. 


Uczniowie integrowali się z uczniami i zaangażowali się w zajęcia na warsztatach kulinarnych, malarskim, designu i muzycznych. Za chęci i zaangażowanie szczególne podziękowania dla: Amelii Bargańskiej z kl. 1bLO, Małgorzaty Jaworek 1bLO, Sandrze Rogala z kl. 2bLO, Marku Dymkowskiego 1eT i Konradowi Klasa z 1eT.

 

Opiekun SU
Joanna Żurowska