Dyrekcja i pracownicy szkoły

 

Krystyna Grubba

Dyrektor 

 

Alicja Felińska

Wicedyrektor 

 

Elżbieta Kałuska 

Wicedyrektor

 

Jarosław Wiżyn – Jastrzębski

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 


KADRA PEDAGOGICZNA:

Piotr Barton

Barbara Bączek-Motała

Zbigniew Ciesielski

Agnieszka Cyman

Mariola Czarnecka

Monika Damps

Marek Drożański

Magdalena Dzięcielska

Angelika Falkowska

Witold Gesse

Marta Górska-Szczotkowska

Agnieszka Graczyk

Ryszard Gronek

Mariusz Jaszewski

Anna Jaworska

Dominika Kankowska

Tomasz Klawikowski

Marcin Kołacz

Leszek Kotkowski

Tomasz Kotwica

Robert Kowalak

Agnieszka Kowalczuk

Kinga Krajkowska

Wioleta Krot

Dariusz Król

Michał Krzemiński

Bożena Kubińska

Sławomir Litzbarski

Adam Lubocki

Wiesław Łubkowski

Grzegorz Łukasik

Radosław Masłowski

Agnieszka Misiaczyk

Marek Modzelewski

Leon Moza

Wojciech Muża

Iwona Nicińska

Tomasz Nowak

Maria Olewczyńska

Małgorzata Olszak

Ewa Partyka-Żminko

Jarosław Pawłowski

Marek Pierzchała

Paweł Przybylski

Ignacy Rejmak

Józef Rewa

Sebastian Richert

Patrycja Rogińska

Przemysław Rojewski

Joanna Romanowska

Anna Rybakowska

Krystian Rychert

Agata Schulz

Andrzej Silikowski

Magdalena Smentek

Aleksander Staszkiewicz

Piotr Szmigiel

Adam Szychułda

Agnieszka Szymerowska

Andrzej Tamulewicz

Jacek Tomczak

Janina Wenta

Justyna Wołowska

Artur Wysoczański

Barbara Zabłońska

Monika Załuska

Jarosław Zawadzki

Joanna Żurowska


ADMINISTRACJA

Piotr Barton

Hanna Lipińska

Anna Sirocka

Emilia Witbrot

Aleksandra Łęgowska


PRACOWNICY OBSŁUGI:

Łukasz Bark

Jolanta Cichowska

Czesława Driwa

Mirosława Hinc

Anna Klawikowska

Justyna Kowalewska

Krzysztof Króll

Brunon Lieske

Ewa Moza

Irena Papke

Małgorzata Piechocka

Grażyna Szlas

Iwona Witt