Egzamin zawodowy

harmonogram przeprowadzania egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2018 (część pisemna)

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu
     1.               E.07 19.06.2018 r. 1000
     2.               E.12 19.06.2018 r. 1000
     3.               E.15 19.06.2018 r. 1000
     4.               E.06 19.06.2018 r. 1200
     5.               E.08 19.06.2018 r. 1200
     6.               E.13 19.06.2018 r. 1200
     7.               E.14 19.06.2018 r. 1400
     8.               E.20 19.06.2018 r. 1400
     9.               E.24 19.06.2018 r. 1400

 

(część praktyczna)

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

     1.               E.06 w 29.06.2018 r. 9:00 i 15:00

2

     2.               E.06 w 02.07.2018 r. 9:00 i 15:00

2

     3.               E.06 w 03.07.2018 r. 9:00 i 15:00

2

     4.               E.08 w 28.06.2018 r. 9:00 i 15:00

3

     5.               E.08 w 29.06.2018 r. 9:00 i 15:00

3

     6.               E.08 w 30.06.2018 r. 9:00 i 15:00

3

     7.               E.08 w 02.07.2018 r. 9:00 i 15:00

3

     8.               E.08 w 03.07.2018 r. 9:00

3

     9.               E.12 wk 29.06.2018 r. 8:00 i 12:00
i 16:00

4

    10.              E.12 wk 02.07.2018 r. 16:00

4

    11.              E.12 wk 03.07.2018 r. 8:00 i 12:00
i 16:00

4

    12.              E.12 wk 04.07.2018 r. 8:00 i 12:00
i 16:00

4

    13.              E.13 wk 28.06.2018 r. 8:00 i 12:00
i 16:00

5

    14.              E.13 wk 29.06.2018 r. 8:00 i 12:00
i 16:00

5

    15.              E.13 wk 30.06.2018 r. 8:00 i 12:00
i 16:00

5

    16.              E.13 wk 02.07.2018 r. 8:00 i 12:00

5

    17.              E.15 wk 29.06.2018 r. 8:00 i 12:00
i 16:00

6

    18.              E.15 wk 30.06.2018 r. 8:00 i 12:00

6

    19.              E.07 w 03.07.2018 r. 15:00

3

    20.              E.07 w 04.07.2018 r. 9:00

3

    21.              E.20 d 26.06.2018 r. 13:00

1

    22.              E.24 d 26.06.2018 r. 9:00

1

    23.              E.14 dk 28.06.2018 r. 8:00 i 12:00

7

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 – aktualizacja z 6 listopada 2017 r.

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

Wewnątrzszkolny harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

Wewnątrzszkolny harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

 

——————————————————————————————————————————————————

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

 

——————————————————————————————————————————————————

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 22 listopada 2017 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2018 r.

 

——————————————————————————————————————————————————

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

—————————————————————————————————————————————————–