Egzamin maturalny

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

 

 

 —————————————————————————————————————————————————–