Egzamin maturalny

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2017/2018

——————————————————————————————————————————————————

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

——————————————————————————————————————————————————

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

——————————————————————————————————————————————————

Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2017/2018

——————————————————————————————————————————————————

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

dla osób zdających egzamin maturalny z informatyki w 2018 roku

——————————————————————————————————————————————————

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego

od roku szkolnego 2011/2012

——————————————————————————————————————————————————

Informator o egzaminie maturalnym z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy

 —————————————————————————————————————————————————–

Materiały dla uczniów i nauczycieli