Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników

Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

[POBIERZ]